Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U13 1 Days 18 Hours
2Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U11 1 Days 18 Hours
3Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U09 1 Days 18 Hours
4Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U07 1 Days 18 Hours
5Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U06 1 Days 18 Hours
6GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN II 1 Days 22 Hours
7Đội tuyển trẻ CVHN - Giải số 12 2 Days 13 Hours
8Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Open 2 Days 17 Hours
9Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Parent 2 Days 17 Hours
10Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U05 2 Days 18 Hours
11Giải giao lưu đấu tập lớp Kỳ thủ và Tập sự- KTTL- cs TTT lần 1 8 Days 14 Hours
12Giải đấu tập lớp Nhập môn 1- KTTL- cs TTT lần 2 9 Days 15 Hours
13Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u8 sinh năm 2009 9 Days 18 Hours
14Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u6 sinh năm 2011 9 Days 18 Hours
15Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u9 sinh năm 2008 9 Days 18 Hours
16Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u7 sinh năm 2010 9 Days 18 Hours
17Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u11 sinh năm 2006 9 Days 18 Hours
18Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u14 sinh năm 2003 9 Days 19 Hours
19GIẢI CỜ VUA NGÔI SAO NHỎ MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 - OPEN 9 Days 23 Hours
20GIẢI CỜ VUA NGÔI SAO NHỎ MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 - U12 9 Days 23 Hours
21GIẢI CỜ VUA NGÔI SAO NHỎ MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 - U10 9 Days 23 Hours
22GIẢI CỜ VUA NGÔI SAO NHỎ MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 - U8 9 Days 23 Hours
23Giải oẳn tù tì lần thứ nhất 10 Days 13 Hours
24Giải đấu tập nội bộ lớp Nhập Môn 1 - KTTL - cs TTT 10 Days 15 Hours
25Giai co chop CLB Kien tuong tuong lai 13 Days 12 Hours
26GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ 13 Days 23 Hours
27GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM 13 Days 23 Hours
28GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ 13 Days 23 Hours
29GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM 13 Days 23 Hours
30GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 BẢNG NAM 14 Days 21 Hours
31GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 BẢNG NỮ 14 Days 21 Hours
32GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 BẢNG NAM 14 Days 22 Hours
33GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 BẢNG NỮ 14 Days 22 Hours
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NỮ U12 - lớp 7 16 Days 16 Hours
35GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NỮ U11 - lớp 6 16 Days 16 Hours
36GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NỮ U7 - LỚP 2 16 Days 16 Hours
37GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NỮ U8 - LỚP 3 16 Days 16 Hours
38GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NỮ U9 - LỚP 4 16 Days 16 Hours
39GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NỮ U6 - lớp 1 16 Days 16 Hours
40GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NAM U6 - lớp 1 16 Days 16 Hours
41GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NAM U12 - lớp 7 16 Days 16 Hours
42GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NAM U8 - LỚP 3 16 Days 16 Hours
43GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NỮ U13 - lớp 8 16 Days 17 Hours
44GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NAM U14 - lớp 9 16 Days 17 Hours
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NỮ U10 - LỚP 5 16 Days 17 Hours
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NAM U10 - LỚP 5 16 Days 17 Hours
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NAM U9 - LỚP 4 16 Days 17 Hours
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NAM U7 - LỚP 2 16 Days 17 Hours
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 BẢNG NAM U11 - lớp 6 16 Days 17 Hours
50GIẢI CỜ TƯỚNG TN-NĐ CÁC CLB HÀ NỘI MỞ RỘNG - CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2017 - BẢNG NAM 6 16 Days 17 Hours
Advertisement